MY FAIRYLAND

Učbeniški komplet za zgodnje učenje angleškega jezika, za otroke med 5. in 9. letom starosti.Več informacij?

Naročite si ogledne izvode! Želite podrobnejšo predstavitev učbenika?

Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali pišite na petra@zalozba-obzorja.si

My Fiaryland 1-3

Avtorici

Andrea German Velušček in Bernarda Avsenik

Ilustracije

Igor Ribič, Imprimo d.o.o.

Strokovni pregled

dr. Mateja Dagarin Fojkar

Recenzent

Katarina Mozetič, prof.

Jezikovni pregledi

dr. Alenka Valh Lopert (slovenski jezik)
Alan McConell Duff (angleški jezik)

Urednica

mag. Herta Orešič

Učbeniško gradivo »My Fairyland 1 - 3« je namenjeno poučevanju angleškega jezika šest do osemletnih otrok. Odlika avtoric prvega slovenskega učbenika za to starostno stopnjo je predvsem dobro poznavanje domačega učnega okolja z vso formalno specifiko, kakor tudi dosledno upoštevanje sodobnih spoznanj s področja usvajanja jezika in učne psihologije na tej starostni stopnji.

Vsebinska zasnova My Fairyland 1, 2 in 3 temelji na nekaj avtorskih besedilih, pa tudi na znanih pravljicah in zgodbicah z angleškega, slovenskega in nekaj drugih govornih področij. Izbrane so po jezikovnih kriterijih tako, da lahko učitelji z njimi kar najbolje sledijo hkrati učnemu načrtu v prvi triadi, pa tudi zakonitostim pridobivanja angleškega jezika na tej stopnji. Poseben poudarek je namenjen postopnemu opismenjevanju, branju in pisanju v angleškem jeziku, to pa pomeni za otroka hkratno, zanimivo in samodejno usvajanje prvin dveh jezikovnih področij.

  • Vsebine in predlagane pestre oblike dela v razredu:
  • vzbujajo pri otroku veselje do jezika,
  • pomagajo k razvoju njegovih intelektualnih sposobnosti,
  • omogočajo identifikacijo s pravljičnimi liki,
  • vzbujajo domišljijo,
  • nagovarjajo vsa čutila,
  • integrirajo angleški jezik v druga predmetna področja,
  • gradijo na glasbi, igri, gibu in ritmu,
  • s scenskimi uprizoritvami in krajšimi prizorčki imajo otroci veliko možnosti za krepitev samozavesti in razvijanje svojih ustvarjalnih potencialov.

Avtorici Andrea German Velušček in Bernarda Avsenik sta ob strokovni podpori dr. Mateje Dagarin Fojkar ustvarili multimedijsko podprto gradivo namenjeno učencem, ki prvič spoznavajo angleški jezik v formalnem učnem okolju v slovenski šoli. Pri tem sta se oprli na svoje večletne izkušnje pri poučevanju angleščine oziroma razrednega pouka v začetnem šolskem obdobju, te pa nadgradili še z ustreznim stalnim strokovnim spopolnjevanjem, sodelovanjem v projektu ZRSŠŠ ter udeležbo na številnih seminarjih in konferencah doma in po svetu.

Cilji ucbeniškega kompleta so senzibilizacija za tuji jezik ter slušno razumevanje in razvijanje govornih spretnosti, kar se ujema s potrebami ucencev v prvem razredu. … Gradivo z obilico razlicnih dejavnosti nagovarja razlicne tipe ucencev.

Gradivo spodbuja tehnike učenja, ki ustrezajo razvojnim značilnostim otrok na tej stopnji učenja.

My Fairyland 1

Komplet sestavljajo:
- delovni učbenik za učenca, -> Prenova delovnega učbenika v šolskem letu 2020/21 bo izdana pod imenom Are you ready? 1.
- priročnik za učitelja z navodili, dnevnimi pripravami in številnimi predlogami za fotokopiranje,
- dve zvočni zgoščenki,
- obsežno dodatno gradivo z ročnimi slikami k besedilu zgodbic, karticami za besedišče in številnimi igrami.

Dodatno gradivo k My Fairyland 1 je zbrano v zajetnem didaktičnem kovčku z devetimi mapami, le-te pa vsebujejo vse slikovne priloge, igrice in priloge za fotokopiranje, da bi se učitelj kar najbolje znašel pri organizaciji vsakdanjega dela.

My Fairyland 2

Komplet sestavljajo:
- delovni učbenik za učenca,
- priročnik za učitelja z navodili, dnevnimi pripravami in številnimi predlogami za fotokopiranje,
- dve zvočni zgoščenki,
- obsežno dodatno gradivo z ročnimi slikami k besedilu zgodbic, karticami za besedišče in številnimi igrami.

Dodatno gradivo k My Fairyland 2 sestavljajo: mapa z nekaj plakati in ročnimi slikami k besedišču in slikovno zgoščenko, s katere si lahko učitelji natisnejo priloge za fotokopiranje in nekatere igrice ter zajeten komplet kartic za besedišče.

My Fairyland 3

Komplet sestavljajo:
- delovni učbenik za učenca,
- priročnik za učitelja z navodili, dnevnimi pripravami in številnimi predlogami za fotokopiranje,
- dve zvočni zgoščenki,
- obsežno dodatno gradivo z ročnimi slikami k besedilu zgodbic, karticami za besedišče in številnimi igrami.

Dodatno gradivo k My Fairyland 3 sestavljajo: mapa z nekaj plakati in ročnimi slikami k besedišču in slikovno zgoščenko, s katere si lahko učitelji natisnejo priloge za fotokopiranje in nekatere igrice ter zajeten komplet kartic za besedišče.