You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kdor se učenju posveča, se iz dneva v dan veča

Lao Tse
Registrirajte se

Dragi učenci, spoštovani učitelji, dobrodošli!

V naši spletni učilnici smo zbrali vsa e-gradiva in dodatne materiale za izobraževanje po naših učbeniških kompletih.

(angleščina, nemščina, slovenščina)

E-gradiva.com je namenjena učencem in učiteljem osnovnih ter srednjih šol, kjer bodo zbrane dodatne naloge za utrjevanje snovi, delovni načrti, slovarji, ….

Za dostop do gradiv se je potrebno registrirati.

Naši učbeniški kompleti:

1.VIO ANGLEŠČINA ARE YOU READY?1 in My FAIRYLAND 2, 3

Učbeniški komplet za zgodnje učenje angleškega jezika v prvem triletju osnovne šole. Učni kompleti sestavljajo: delovne učbenike za otroke, didaktični kovček in mape z bogato ponudbo slikovnega gradiva in učnih pripomočkov, zvočni zgoščenki, priročnik za učitelje, priročnik za učitelje Učim po CLIL.
Prenovljen učbeniški komplet My fairyland 1 pod naslovom Are you ready?1 je delo avtorice Tonkice Tomažič, prof. in izhaja iz bogatih izkušenj njenega večletnega poučevanja angleščine v prvi triadi osnovne šole.

1.VIO NEMŠČINA – MINI DEUTSCH MIT NELLI

Učbeniški komplet za zgodnje učenje nemškega jezika, je namenjen za učenje nemškega jezika v prvem triletju osnovne šole. Sestavni deli kompleta so: delovni zvezek za učence, priročnik za učitelja, mapa z dodatnimi gradivi za učitelja, lutka Nelli.

2.VIO – MY SAILS 1 new

Učbeniški komplet za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole. MY SAILS 1 NEW predstavlja po večletnih uspešnih izkušnjah posodobljen začetni program za mlajše učence, ki se učijo angleščine v osnovni šoli. Primeren je tako za popolne začetnike kakor tudi za otroke, ki so se angleščine že učili.

2.VIO – TOUCHSTONE6 NEW

TOUCHSTONE 6 NEW učbenik je namenjen za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole. Njegove značilnosti so: - odslikava sodobne tokove na področju učenja in poučevanja tujih jezikov s poudarkom na komunikacijskem področju, - bogat nabor živahnega, slikovno privlačnega in šaljivega gradiva, - preplet sodobnih, raznovrstnih, tako stvarnih kot fantazijskih tem, - všečni nosilni liki, sistematična, temeljita in jasna obravnava vseh slovničnih struktur, jezikovnih funkcij in besedišča, - močan poudarek na besedišču, - premišljeno kontekstuanlizirano in skrbno stopnjevalno zaporedje jezikovnih struktur ter funkcij, - zanimivi dialogi Remember Box, - razlage slovnice v slovenščini Grammar Time-Out, - pestri vodeni in prosti vadbi, - poudarek na slušno-govorni spretnostih, - medpredmetne vsebine, - Reading for fun, - Miles of Smiles, - Fun-tastic English Slovenian, - Translator, Functions Summary, - Pronunciation Practice, - Check Back, - Crossing Cultures, - Extra Reading.

2.VIO NEMŠČINA – BUNTE WELT (2 tuji jezik)

Učbeniški komplet Bunte Welt za začetno stopnjo učenja nemškega jezika kot drugega tujega jezika. Bunte Welt je v besednem delu raznolik, omogoča nadgradnjo in spodbuja intelektualno rast učenca ter po dolžini in obsegu ustreza četrtošolcem in tudi učnem načrtu.

2.VIO NEMŠČINA (1 tuji jezik) ICH UND DEUTSCH

Učbeniški komplet Ich und Deutsch je namenjen poučevanju in učenju nemškega jezika v drugem triletju osnovne šole ob upoštevanju vsebin in smernic veljavnega učnega načrta.

3.VIO NEMŠČINA SPRICHST DU DEUTSCH? 1

Učbenik za pouk nemškega jezika kot drugega tujega jezika v 7. razredu osnovne šole.
mag. Herta Orešič
Učbenik Sprichst du Deutsch? 1 vsebuje v ustreznem razmerju raznolika besedila, podkrepljena s slikovnimi aplikacijami (risbe in fotografije). Skrbno izbrana besedila vodijo učenca od osnovnega besedišča do iger vlog ter krajših besedil.
Učni sklopi so skladni z učnim načrtom, saj vsebujejo raznolike dejavnosti za doseganje operativnih ciljev in sporazumevalnih dejavnosti pri pouku drugega tujega jezika v sedmem razredu.

Svet književnosti 1, 2 in 3

Ob posodobitvi učnega načrta slovenščine za gimnazije je nastalo posodobljeno berilo in hkrati učbenik Sveti književnosti 1, 2 in 3. Posodobljen učbenik sledi razvijanju splošnih kompetenc / zmožnosti pouka slovenščine, za književni pouk so temeljne: zmožnost literarnega branja kot podvrsta sporazumevalne zmožnosti, zmožnost estetskega doživljanja, zmožnost tvorjenja raznovrstnih neumetnostnih besedil ob interpretaciji literarnih besedil in estetska, kulturna ter medkulturna zmožnost..

Književnost skozi čas 1, 2, 3 in 4 letniku

Učbenik z berilom Književnost skozi čas 1, 2, 3, in 4. letniku je namenjen štiriletnemu srednjemu strokovnemu izobraževanju.