You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kdor se učenju posveča, se iz dneva v dan veča

Lao Tse
Registrirajte se

Dobrodošli

na spletni strani e-gradiva.com. V naši spletni učilnici so zbrana e-gradiva in dodatni materiali za izobraževanje po naših učbeniških kompletih.

(angleščina, nemščina, matematika, slovenščina)

E-gradiva.com je namenjena učencem in učiteljem osnovnih ter srednjih šol, kjer bodo zbrane dodatne naloge za utrjevanje snovi, delovni načrti, slovarji, ….

Za dostop do gradiv se je potrebno registrirati.

 

Naši učbeniški kompleti:

1.VIO – ANGLEŠČINA MY FAIRYLAND 1, 2 in 3

Učbeniški komplet za zgodnje učenje angleškega jezika v prvem triletju osnovne šole. Učni kompleti sestavljajo: delovne učbenike za otroke, didaktični kovček in mape z bogato ponudbo slikovnega gradiva in učnih pripomočkov, zvočni zgoščenki, priročnik za učitelje, priročnik za učitelje Učim po CLIL.

1.VIO NEMŠČINA – MINI DEUTSCH MIT NELLI

Učbeniški komplet za zgodnje učenje nemškega jezika, je namenjen za učenje nemškega jezika v prvem triletju osnovne šole. Sestavni deli kompleta so: delovni zvezek za učence, priročnik za učitelja, mapa z dodatnimi gradivi za učitelja, lutka Nelli.

2.VIO – MY SAILS 1 new

Učbeniški komplet za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole. MY SAILS 1 NEW predstavlja po večletnih uspešnih izkušnjah posodobljen začetni program za mlajše učence, ki se učijo angleščine v osnovni šoli. Primeren je tako za popolne začetnike kakor tudi za otroke, ki so se angleščine že učili.

2.VIO – TOUCHSTONE6

Učbenik komplet Touchstone 6 uspešno popelje učenca na dolgo pot učenja angleščine. Za popotnico mu nudi zanimiva besedila in aktivnosti, razmišlja o samem sebi in o drugih, ter željo po nadaljnjem odkrivanju drugače govorečega sveta. Učbeniški komplet sestavlja učbenik, delovni zvezek, priročnik za učitelje, zvočno zgoščenko, e-učbenik.

2.VIO NEMŠČINA – BUNTE WELT (2 tuji jezik)

Učbeniški komplet Bunte Welt za začetno stopnjo učenja nemškega jezika kot drugega tujega jezika. Bunte Welt je v besednem delu raznolik, omogoča nadgradnjo in spodbuja intelektualno rast učenca ter po dolžini in obsegu ustreza četrtošolcem in tudi učnem načrtu.

2.VIO NEMŠČINA (1 tuji jezik) ICH UND DEUTSCH

Učbeniški komplet Ich und Deutsch je namenjen poučevanju in učenju nemškega jezika v drugem triletju osnovne šole ob upoštevanju vsebin in smernic veljavnega učnega načrta.

3.VIO NEMŠČINA Wegweiser

Učbeniško gradivo za učenje nemškega jezika kot drugega tujega jezika v 7. 8. In 9. razredu devetletne osnovne šole (izbirni predmet) v celoti upošteva smernice učnega načrta za to področje - razvoj vseh sposobnosti.

Svet književnosti 1, 2 in 3

Ob posodobitvi učnega načrta slovenščine za gimnazije je nastalo posodobljeno berilo in hkrati učbenik Sveti književnosti 1, 2 in 3. Posodobljen učbenik sledi razvijanju splošnih kompetenc / zmožnosti pouka slovenščine, za književni pouk so temeljne: zmožnost literarnega branja kot podvrsta sporazumevalne zmožnosti, zmožnost estetskega doživljanja, zmožnost tvorjenja raznovrstnih neumetnostnih besedil ob interpretaciji literarnih besedil in estetska, kulturna ter medkulturna zmožnost..

Književnost skozi čas 1, 2, 3 in 4 letniku

Učbenik z berilom Književnost skozi čas 1, 2, 3, in 4. letniku je namenjen štiriletnemu srednjemu strokovnemu izobraževanju.