You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PROJEKT IGNOŠ

 

V okviru razpisa

Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS

»Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«

 

smo s Pedagoško fakulteto, Filozofsko fakulteto in Univerzo v Mariboru zaključili projekt

IGNOŠIzdelava interdisciplinarnega gradiva za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole.

V okviru projekta so bile izdelane dodatne vaje za učbenik Bunte Welt, do katrerih dostopate preko podstrani Bunte Welt ali direktno

 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/BW1/site/domov.html