i-ARE YOU READY? 1


iUčbenik za pouk angleščine v 1. razredu osnovne šole

©Založba Obzorja d.d.


Avtorica

Tonkica Tomažič

Strokovna recenzenta

dr. Janez Skela, Janja Čolić

Lektorja

Alenka Valh Lopert (sovenski jezik) in Jason Blake (angleški jezik)

Ilustracije, oblikovanje in oprema

Igor Ribič, Imprimo d.o.o.

Priprava izdaje

Uredništvo Založbe Obzorja, Katarina Richter

Objava na spletu in zaščita

Creativ d.o.o. Murska Sobota

Za založbo

Nevenka Richter Peče

Prva objava: 2020

Dostopno na:  https://e-gradiva.com/dokumenti/AYR/AYR1/iAYR1/


KAZALO i-UČBENIKANavodila za uporabo i-UČBENIKA