ARE YOU READY? 1

Prenovljen učbeniški komplet za učenje angleščine v 1. razredu osnovne šole.

Avtorica

Tonkica Tomažič

Strokovni pregled

dr. Janez Skela, Janja Čolić

Lektura

Jason Blake

Ilustracije, oprema in postavitev

Igor Ribič, Imprimo d.o.o.

ARE YOU READY? 1, delovni zvezek za pouk angleščine v 1. razredu osnovne šole, je pripravljen z mislijo na učence 1. razreda, ki tuji jezik najbolj uspešno usvajajo prek gibanja, igre, zgodbic, pesmic, ustvarjanja in zanimivih nalog, ki učence motivirajo in spodbujajo k začetnemu govornemu izražanju v angleščini. Naloge ustrezajo razvojni stopnji učencev, se medpredmetno povezujejo, nadgrajujejo in omogočajo učencu, da spremlja svoj napredek.

Predstavitev učbeniškega kompleta

Oglejte si kratek video s predstavitvijo novega učbeniškega kompleta.

PRENOVA DELOVNEGA ZVEZKA

Prenova učbeniškega kompleta My Fairyland 1 z naslovom Are you ready? 1 je delo avtorice Tonkice Tomažič, prof. in izhaja iz bogatih izkušenj njenega večletnega poučevanja angleščine v prvi triadi osnovne šole. Prenova je narejena po 10 letih in sledi učnemu načrtu, hkrati pa omogoča uporabo slikovnih gradiv iz učbeniškega kompleta kovčka My fairyland 1.

Gradivo obravnava uvodno lekcijo ARE YOU READY? in štiri zgodbice THE THREE BILLY GOATS GRUFF, THE GINGERBREAD MAN, THE MITTEN in THE LITTLE RED HEN, katerih slikovno gradivo iz kovčka lahko uporabite tudi za prenovljen delovni zvezek. Delovni zvezek dopolnjuje i-učbenik, dostop do katerega ima učenec preko kode, ki jo prejme v delovnem zvezku (z dostopnostjo 15 mesecev). Tako ima preko i-učbenika učenec dostop do zvočnega gradiva, enostavnih interaktivnih igric in veliko dodatnega materiala, ki mu omogoča poslušanje zgodbic, pesmic tudi doma. Osnovne informacije bodo učenci oz. starši dobili na posebni strani za učence.

Materiali za učitelje so dostopni na strani za učitelje.

Učbeniški kompleti Are you ready?

Spoznajte tudi učbeniške komplete Are you ready? 2 in Are you ready? 3.

V letu 2021/2022 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje angleščine v 2. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ARE YOU READY? 2.

V letu 2022/2023 bo izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje angleščine v 3. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ARE YOU READY? 3.

Več informacij?

Naročite si ogledne izvode! Želite podrobnejšo predstavitev učbenika?

Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si