i-UČBENIK ARE YOU READY? 3


iUčbenik za pouk angleščine v 3. razredu osnovne šole

©Založba Obzorja d.d.


Avtorica

Tonkica Tomažič

Strokovna recenzenta

Janja Čolić

Oblikovanje in oprema

Igor Ribič, Imprimo d.o.o.

Priprava i-učbenika

Uredništvo Založbe Obzorja, Katarina Richter

Za založbo

Nevenka Richter Peče

Prva objava: 2022

Dostopno na:  http://e-gradiva.com/wp/ucbeniki/are-you-ready-3/


KAZALO i-UČBENIKANavodila za uporabo i-UČBENIKA