Učbeniški komplet Ich und Deutsch 1

  • Namenjen poučevanju nemščine kot prvega tujega jezika v osnovni šoli.
  • Razvija in sistematično nadgrajuje besedišče ter vse štiri spretnosti: slušno razumevanje, govorno sporazumevanje in sporočanje, bralno razumevanje in pisno sporočanje.
  • Podkrepljen je z bogatim slikovnim gradivom (ilustracije in fotografije).
  • Pri učencih spodbuja in razvija medkulturne zmožnosti, saj osrednji protagonisti prihajajo iz osmih držav in petih kontinentov, kar omogoča pridobivanje zavesti o različnosti jezikov, ljudi in kultur.
  • Tematsko sovpada z vsebinami iz učnega načrta.
  • Posebnost učbeniškega kompleta je v tem, da je velik poudarek na zlogovanju besed, saj ob učbeniku tudi delovni zvezek zajema veliko vaj zlogovanja.
  • Ich und Deutsch 1 neu sledita prenovi učnih kompletov Ich und Deutsch 2 z izidom v šolskem letu 2019/20 ter Ich und Deutsch 3 z izidom v šolskem letu 2020/21.

Učbeniki Ich und Deutsch neu so namenjeni poučevanju nemščine kot prvega tujega jezika v osnovni šoli.

Ich und Deutsch 1 neu, vsebuje sedem tematski sklopov, ki so domiselno označeni s simboli, kar ustreza starostni skupini učencev. Učbenik razvija in sistematično nadgrajuje besedišče ter vse štiri spretnosti: slušno razumevanje, govorno sporazumevanje in sporočanje, bralno razumevanje in pisno sporočanje. Učbenik vsebuje raznolika besedila s poudarkom na kratkih situacijskih dialogih, ki spodbujajo pri učencih igro vlog in so podkrepljena z bogatim slikovnim gradivom (ilustracije in fotografije). Predstavljene vsebine omogočajo tudi različne medpredmetne povezave. S pomočjo izbranih tem in različnih vrst besedil, ki omogočajo aktivno vlogo učencev, so učenci deležni ustreznega jezikovnega vnosa.

Ich und Deutsch 1 neu spodbuja in razvija pri učencih medkulturne zmožnosti, saj osrednji protagonisti prihajajo iz osmih držav in petih kontinentov, kar omogoča pridobivanje zavesti o različnosti jezikov, ljudi in kultur. Učenci spoznajo mednarodna osebna imena, pesem v šestih različnih jezikih, večjezična poimenovanja za besedo nogomet, dober tek, vesel božič ter veselo pisanko. Večkulturnost zajema tudi štiri pomembne praznike in praznovanja: noč čarovnic v Ameriki in Nemčiji, božič v Nemčiji, pustovanje v Sloveniji, velika noč v Avstraliji ter jih ob različnih besedilih popelje po zemljevidu sveta. Za popestritev se lahko igrajo igre iz Afrike, Italije in Argentine Ob besedilih učenci ne razvijajo zgolj slušno in bralno razumevanje, temveč širijo lastno obzorje iz področij časovni pasovi, pravila vedenja, informacije o šolskem sistemu na Tajskem, ipd. Učenci spoznajo, da imajo protagonisti jesenske počitnice v različnih mesecih ter letnih časih. Za ustvarjalne učence je v učbeniku tudi opis, kako si izdelati zmaja iz papirja, panovo piščal iz slamic, opis dveh iger, ki učencem pomagajo utrjevati naučeno ter dejavnosti, s pomočjo katerih učenci dosežejo operativne cilje, tudi s področja glasoslovja. Učenci lahko svoje jezikovne spretnosti urijo tudi ob jezikolomilcih ter rimah.

Ich und Deutsch 1 neu tematsko sovpada z vsebinami iz učnega načrta in učenci se naučijo zastaviti osnovna vprašanja, nemško abecedo, številka do 30, barve, poimenovanja za dneve v tednu, mesece ter letne čase, smeri neba, napoved časa, ipd. Besedišče s področja družine se v učbeniku spiralno nadgrajuje. Naučijo se napisati razglednico, kratko pismo ter vabilo. Kratka (dialoška) besedila ter slikopis omogoča učencem razvijanje različnih bralnih tehnik. Posebnost učbeniškega kompleta je v tem, da je velik poudarek na zlogovanju besed, saj ob učbeniku tudi delovni zvezek zajema veliko vaj zlogovanja.

Vsak učni sklop se v učbeniku in v delovnem zvezku konča s samoocenjevalno tabelo, ki vsebuje splošne operativne cilje in cilje za razvijanje medkulturne zmožnosti. Hkrati učenec dobi povratno informacijo o lastnem učenju in jezikovnem napredku.

Kompletu Ich und Deutsch 1 neu sledita prenovi učnih kompletov Ich und Deutsch 2 z izidom v šolskem letu 2019/20 ter Ich und Deutsch 3 z izidom v šolskem letu 2020/21.

Zvočni posnetki

Spletna trgovina

Gradiva za učitelje

Internetna stran z dodatnimi gradivi, namenjenimi lažji pripravi za pouk. Stran za učitelje najdete TUKAJ.

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice

Potrebujete več informacij? Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali nam pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si.

Učbeniški kompleti Ich und Deutsch

Spoznajte tudi učbeniške komplete Ich und Deutsch 2, Ich und Deutsch 3 ter Ich und Deutsch 4.

V letu 2019 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 5. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 2.

V letu 2020 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 6. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 3.

V letu 2021 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 7. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 4.