ICH UND DEUTSCH 2


iUčbenik za pouk nemščine v 5. razredu osnovne šole

©Založba Obzorja d.d.


Avtor

Stanka Emeršič

Recenzentki

dr. Brigita Kacjan, Renata Jaklič

Oblikovanje tiskane izdaje

Metka Žerovnik

Priprava e-izdaje

Katarina Richter
Uredništvo Založbe Obzorja

Ilustracije

Ljubo Jančič

Založila

Založba Obzorja d. d. Maribor

Urednica

Nevenka Richter Peče

Prva objava: 2023

Dostopno na:  https://e-gradiva.com/dokumenti/IUD/IUD2/iIUD2/index.html