Učbeniški komplet Ich und Deutsch 2

  • Namenjen poučevanju nemščine kot prvega tujega jezika v osnovni šoli, upošteva pridobljeno predznanje v 4. razredu.
  • Razvija in sistematično nadgrajuje besedišče ter vse štiri spretnosti: slušno razumevanje, govorno sporazumevanje in sporočanje, bralno razumevanje in pisno sporočanje.
  • Podkrepljen je z bogatim slikovnim gradivom (ilustracije in fotografije).
  • Pri učencih spodbuja in razvija medkulturne zmožnosti, saj osrednji protagonisti prihajajo iz osmih držav in petih kontinentov, kar omogoča pridobivanje zavesti o različnosti jezikov, ljudi in kultur.
  • Tematsko sovpada z vsebinami iz učnega načrta.
  • Predvideva aktivno vključevanje osmih ključnih kompetenc v pouk nemščine kot tujega jezika.
  • Učbeniški komplet Ich und Deutsch 2 neu sledi v letu 2018 prenovljenemu kompletu Ich und Deutsch 1. Prenova se bo nadaljevala s kompletom Ich und Deutsch 3 z izidom v šolskem letu 2020/21.

Učbenik Ich und Deutsch 2 neu je namenjen nadaljevalnemu učenju nemščine kot tujega jezika v 5. razredu osnovne šole, in sicer kot neposredno nadaljevanje učenja nemščine po učbeniku za 4. razred Ich und Deutsch 1 neu.

Upošteva predznanja in je narejen po enakih načelih, ki so si jih učenci pridobili že v 4. razredu in deloma tudi že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Učni načrt za prvo ocenjevalno obdobje je zastavljen zelo odprto - saj le okvirno predvideva, katere vsebine bi naj učenci obravnavali predvsem na perceptivni ravni, zato učbenik Ich und Deutsch 2 neu vsebuje tudi osnovno besedišče in fraze, ki jih učenci ali ponovijo ali na novo pridobijo v okviru pouka v 5. razredu. Veliko večji poudarek kot v učbeniku za 4. razred je namenjen bralnemu razumevanju in branju, saj se pomembnost te spretnosti z leti učenja povečuje. Prav tako je več pozornosti namenjeno tudi pisanju kratkih besedil različnih vrst, ki so primerna za učence te starosti.

Učni načrt za prvi tuji jezik nemščino predvideva aktivno vključevanje osmih ključnih kompetenc v pouk nemščine kot tujega jezika. Temu odlično sledi učbenik Ich und Deutsch 2 neu, čeprav v samem učbeniku te kompetence niso za učence neposredno razvidne. Ob pregledu učbenika lahko učitelj brez težav prepozna številne primere ključnih kompetenc.

Iz nabora tem za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje so v učbeniku Ich und Deutsch 2 neu izbrane naslednje teme: osebni podatki, šolske potrebščine, učilnica, razred, prijatelji, hiša, stanovanje, vsakdanja opravila, vreme, živali, izbrani prazniki, pesmice, igre, rime, zgodbice. S tem naborom je pokrita dobra tretjina v učnem načrtu predpisanih vsebin.

Učbenik Ich und Deutsch 2 neu učencem omogoča doseganje splošnih standardov znanja in seveda tudi vseh minimalnih standardov znanja. Je pregleden, barvit, raznovrsten, a kljub temu ne prepoln, tako, da se učenci ne izgubijo v množici besedil in nalog.

Ilustracije so prijazne, pozitivne in podpirajo razumevanje besedila oz. omogočajo učencem, da razumejo pomen določenih besed in tem. Ilustracije so mešane, torej nekaj je ilustracij, nekaj pa je fotografij, na ta način je razumevanje podanih informacij še posebej podprto in vrsta ilustracij je smiselno izbrana.

Uporabljeni piktogrami so prevzeti iz prvega dela učbenika in učencem omogočajo enostavno in hitro razumevanje pričakovanih dejanj. Slušna besedila so starosti primerna, razumljiva in brez motečih zvokov in šumov, kar učencem olajša razumevanje besedil v tujem jeziku.

Učbeniški komplet Ich und Deutsch 2 neu sledi v letu 2018 prenovljenemu kompletu Ich und Deutsch 1. Prenova se bo nadaljevala s kompletom Ich und Deutsch 3 z izidom v šolskem letu 2020/21.

Zvočni posnetki

Spletna trgovina

Gradiva za učitelje

Internetna stran z dodatnimi gradivi, namenjenimi lažji pripravi za pouk. Stran za učitelje najdete TUKAJ.

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice

Potrebujete več informacij? Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali nam pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si.

Učbeniški kompleti Ich und Deutsch

Spoznajte tudi učbeniške komplete Ich und Deutsch 1, Ich und Deutsch 3 ter Ich und Deutsch 4.

V letu 2018 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 4. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 1.

V letu 2020 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 6. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 3.

V letu 2021 je izšel prenovljen učbeniški komplet za učenje nemščine v 7. razredu osnovne šole. Več informacij najdete na internetni strani ICH UND DEUTSCH 4.