ICH UND DEUTSCH 3


iUčbenik za pouk nemščine v 6. razredu osnovne šole

©Založba Obzorja d.d.


Avtor

Stanka Emeršič

Recenzentki

dr. Brigita Kacjan, Renata Jaklič

Priprava e-izdaje

Katarina Richter
Uredništvo Založbe Obzorja

Objava in zaščita na spletu

Creativ d.o.o. Murska Sobota

Ilustracije

Ljubo Jančič

Založila

Založba Obzorja d. d. Maribor

Urednica

Nevenka Richter Peče

Prva objava: 2020

Dostopno na:  http://e-gradiva.com/dokumenti/eIUD3/