Učbenik

ZA UČENJE

ANGLEŠKEGA JEZIKA

v 4. razredu OŠ

VAJE IN DODATNI MATERIALI ZA UČENCE IN UČITELJE

Avtorji

Nevenka Jesenik, dr. Janez Skela, Viljenka Šavli

Ilustracije

Urška Stropnik Šonc

Strokovni pregled

dr. Mateja Dagarin Fojkar, Lilijana Merc

Jezikovni pregled za slovenski jezik

dr. Alenka Valh Lopert

Jezikovni pregled za angleški jezik

Alan McConell Duff

Urednica

dr. Alenka Valh Lopert

Učenik My Sails New je prenovljena, nadgrajena in obogatena različica svoje predhodnice. Vsebinsko ne odstopa od prvotne izdaje, zato ustreza zahtevam učnega načrta vsebinsko, prav tako pa tudi pri uresničevanju izobraževalnih in procesnih ciljev. Jezikovna znanja se pojavljajo in lahkotno ter nevsiljivo prepletajo skozi vse sklope v obliki interaktivnih dejavnosti, kar učencem omogoča oblikovanje slušne podobe jezika na nevsiljiv in spontan način.

Učbenik je še bogatejši pri urjenju slušnih zmožnosti, saj vključuje dejavnosti, ki dodatno pritegnejo pozornost in tako posredno motivacijo učencev. Ob tako zastavljenih nalogah učenci razvijajo pozornost in sposobnost poslušanja , kar je v tem obdobju pomembno v procesu socializacije. Celosten pristop in usvajanje znanja preko vseh petih čutov ni novost, vendar je ta učinkovit pristop še vedno kontinuirano prisoten v vseh sklopih.

Novost v novem učbeniku je obogateno in razširjeno besedišče in kar je zelo dobrodošlo, krajši, vendar zabavni dialogi, ki so za učence izziv pri igri vlog. Prav tako se pogosto preizkušajo v govornih zmožnostih pri mnogih dejavnostih v dvojicah, igrah spomina in 'BINGA'. Stik z življenjskimi situacijami pa imajo možnosti uresničiti v dejavnostih, kjer usvojeno besedišče uporabijo pri opisu npr.: svoje družine, doma, šolske torbe itd..

Veseli me, da ima nova različica učbenika še vedno poglavja Chatterbox in Treasure Chest, saj učenci preverijo svoje znanje in tako krepijo občutek svoje lastne vrednosti ob vrednotenju svojega znanja. Enako pohvalno je, da se je ohranilo poglavje 'IT'S YOUR TURN', kjer učenci razvijajo še druge učne strategije in krepijo svojo ustvarjalnost in domišljijo.

In nazadnje, skozi ves omenjeni proces pridobivanja več govornih in slušnih spretnosti in manj bralnih in pisnih veščin, učence spremljata na njihovi poti priljubljena lika kapitana Hookija in papagajčka Twiga.

Učbenik je potrjen po Sklepu št. 613-1/2018/1 z dne 22.3.2018. Strokovne recenzije pri zadnji potrditvi: Recenzija 1 in Recenzija 2.

Vzorčne strani učbenika

Za lažjo predstavo o učbeniku vam je na voljo vpogled v nekaj strani učbenika na povezavi

tukaj

Učbeniški komplet

Več informacij o učbeniškem kompletu najdete s klikom na spodnjo povezavo

vse o kompletu

Več informacij?

Naročite si ogledne izvode! Želite podrobnejšo predstavitev učbeniškega kompleta?

Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice