Učbeniški komplet My Sails 1

  • Plod slovenskega znanja in izkušenj. V njem slovenski avtorji (v sodelovanju z naravnimi govorci) podajajo svoje znanje slovenskim učencem angleščine.
  • Narejen za slovenske učence in grajen na tamah in kulturi našega okolja.
  • Omogoča prijetno učenje s pomočjo všečnih junakov in oseb, z zanimivimi dejavnostmi, zgodbami in pesmicami.
  • Dejavnosti so pestre in temeljijo na otrokovem doživljajskem svetu. Učencem omogočajo, da svoje učenje poosebijo z govorjenjem, pisanjem, poslušanjem in petjem.
  • Učencem omogoča, da se začno že od začetka sporazumevati v angleščini v povsakdanjenih situacijah s pomočjo raznovrstnih motivacijskih aktivnosti.

Učbenik My Sails 1 new, za pouk angleškega jezika v osnovni šoli, avtorjev Nevenke Jesenik, Janeza Skele in Viljenke Šavli, je namenjen učencem 4. razreda osnovne šole.

Primeren je tako za popolne začetnike, kakor tudi za otroke, ki so se angleščine že učili.

My Sails 1 new omogoča prijetnejše učenje s pomočjo všečnih junakov in oseb z zanimivimi dejavnostmi, zgodbami in pesmicami, ki spodbujajo razvoj vseh vrst inteligenc in s tem zadostijo potrebam različnih učencev.

Dejavnosti v učbeniškem kompletu so zelo raznolike in temeljijo na otrokovem doživljajskem svetu. Kot takšne omogočajo učencem, da svoje učenje poosebljajo in sicer z govorjenjem, pisanjem in petjem o njih samih. Otroci s pomočjo raznovrstnih motivacijskih aktivnosti učijo tujega jezika v smiselnih kontekstih in se že od začetka sporazumevajo v angleščini v povsakdanjenih situacijah.

My Sails 1 new spodbuja učence k soodgovornosti, samoinciativnosti in samostojnosti pri tujejezikovnem učenju s pomočjo preprostega samoocenjevanja lastnega znanja.

My Sails 1 new zagotavlja stalno napredovanje, ki temelji na skrbno stopnjevalnem učnem načrtu in vadbo osnovnega besedišča, jezikovnih funkcij in vseh štirih jezikovnih zmožnosti.

Učbenik je potrjen s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje po sklepu številka 613-1/2018/1.

Lutki

Captain Hookie in parrot Twig
 

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice

Potrebujete več informacij? Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali nam pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si.