MINI DEUTSCH MIT NELLI 3

Učbeniški komplet za učenje nemščine v 3. razredu osnovne šole.

Avtorica

Stanka Emeršič

Strokovni pregled

mag. Nada Holc
Vera Forsthuber, prof.

Ilustracije in oprema

Nina Drol

Nelli je zelo vedoželjna, družabna, kreativna ipd. in govori samo nemško. Gradivo Mini Deutsch 3 vsebuje 50 tem, s pomočjo katerih učenci usvajajo oz. širijo besedišče v nemščini. Teme se vežejo na otrokov izkušenjski svet, na prijatelje, družino, šolo, hišne ljubljenčke, letne čase ipd., nekatere teme pa so vezane na domišljijski svet.

O UČBENIŠKEM KOMPLETU

Gradivo je namenjeno sedem- ali osemletnim otrokom in njihovim učiteljem. Služi lahko kot začetno gradivo za učenje nemščine ali kot nadaljevalno, če se je otrok že predhodno učil, npr. po gradivu Mini Deutsch mit Nelli 1in Mini Deutsch mit Nelli 2. Otroci pri tej starosti že pišejo in berejo.

Osrednji cilj jezikovnega pouka je razvijati pozitiven odnos do tujega jezika, do učenja nasploh ter tako prispevati k večjezičnosti in razumevanju večkulturnosti.

Učitelj naj pri svojem delu upošteva otrokovo starost, njegova zanimanja in njegove sposobnosti. Zato naj bodo metode dela celostne (učenje skozi igro in z vsemi čutili).

Več informacij?

Naročite si ogledne izvode! Želite podrobnejšo predstavitev učbeniškega kompleta?

Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si

Učbeniški kompleti Mini Deutsch mit Nelli

Spoznajte tudi učbeniške komplete Mini Deutsch mit Nelli 1 in Mini Deutsch mit Nelli 2.

Več informacij o kompletu Mini Deutsch mit Nelli 1 najdete na internetni strani Mini Deutsch mit Nelli 1.

Več informacij o kompletu Mini Deutsch mit Nelli 2 najdete na internetni strani Mini Deutsch mit Nelli 2.