Zakaj SPRICHST DU DEUTSCH?

  • V zadnjem času smo priča prizadevanjem sodobnih, zlasti skandinavskih avtorjev učbenikov, po večji transparentnosti učnega procesa, torej po pripravi takšnih učnih gradiv, ki bodo dala učencu, vajenemu dela z digitalnimi mediji, kar najhitreje nekaj koristnega znanja za njegov osebni vsakdan.
  • Učbenik obsega sedem poglavij + dodatek o Nemčiji, ki pa je izhodišče za lastno raziskovanje.
  • Naloge v učbeniku načrtno spodbujajo ustno komunikacijo (dvogovor, opis), slušno in bralno razumevanje ter pisno izvedbo preprostih besedilnih zvrsti.
  • Na koncu učbenika so tematsko razvrščene pogovorne situacije s slovenskim prevodom, kar omogoča učencu njihovo utrjevanje in večkratno uporabnost.
  • Slovnica je podana izrazito situacijsko in je močno naslonjena na progresijo obravnavanja slovničnih poglavij pri materinščini.
  • Na prvi strani vsake enote je koda za dostop do spletne strani. Učencem so namenjeni zvočni posnetki, rešitve in dodatne naloge.
  • Učitelj bo s pridom uporabil e-učbenik in spletno stran z letno pripravo, navodili za delo in predlogi za dodatne dejavnosti.
  • Delovni zvezek je namenoma naravnan v jasno in smiselno obravnavo preprostih slovničnih konstrukcij, ki naj bi jih učenci usvojili do te mere, da bodo res utrjene in jih bodo znali uporabljati v okviru različnih jezikovnih dejavnosti.
  • Želimo, da bi na vprašanje SPRICHST DU DEUTSCH? sleherni učenec po enem letu učenja odgovoril z JA, EIN BISSCHEN ter da ne bi bilo nikogar, pri katerem ne bi bila opazna precejšnja dodana vrednost v obvladanju nemškega jezika.

Gradiva za učitelje

Internetna stran z dodatnimi gradivi, namenjenimi lažji pripravi za pouk. Stran za učitelje najdete TUKAJ.

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice

Potrebujete več informacij? Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali nam pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si.