e-DELOVNI ZVEZEK TOUCHSTONE 4


za angleščino v 4. razredu osnovne šole

©Založba Obzorja d.d.


Avtorji

Janez Skela, Mateja Dagarin, Urška Medved, Janja Čolić

Lektorja

Alenka Valh za slovenski jezik in Jason Blake za angleški jezik

Ilustracije

Marko Renko, Ljubo Jančič, Robert Valčič, naslovnica : Mojca Fo

Oblikovanje in prelom tiskane izdaje:

Metka Žerovnik

Priprava e-izdaje

Uredništvo Založbe Obzorja, Katarina Richter

Odgovorni urednik:

Nevenka Richter Peče

Prva objava: 2022

Dostopno na:  http://e-gradiva.com/wp/ucbeniki/touchstone-4/