Učbeniški komplet Touchstone 6
  • Zanimivi dialogi služijo kot situacijsko okolje za uvajanje nove jezikovne vsebine. Za vsakim dialogom so zato jezikovne funkcije posebej poudarjene v rubriki Remember Box.
  • Jasne in sprotne razlage slovnice v slovenščini v rubriki Grammar Time-Out in v razdelku Grammar Summary na koncu delovnega zvezka.
  • Reading For Fun - šaljivi dramatizirani dialogi oz. zgodbe v stripu, ki jih učenci zaigrajo v razredu.
  • Rubrika Miles of Smiles vsebuje različne šale za popestritev pouka in sprostitev.
  • Rubriki Fun-tastic English-Slovenian Computer in Functions Summary spodbujata jezikovno ozaveščanje o razlikah in podobnostih med angleščino in slovenščino.
  • Razdelek Pronunciation Practice vsebuje skrbno izbrane vaje za izgovorjavo.
  • Check Back na koncu vsake enote učencu omogoča, da preveri, kaj se je naučil.
  • V razdelku Crossing Cultures učenci spoznavajo zanimive vidike kultur angleško govorečih držav in jih primerjajo s svojo.
  • Obilica gradiva, ki je stopnjevano po težavnosti, učitelju omogoča lažjo notranjo učno diferenciacijo. Ena od stalnih rubrik, ki k temu še dodatno pripomore, je Extra Reading.

Učbenik Touchstone 6 new je plod slovenskega znanja in izkušenj. Avtor učbenika Touchstone 6 new je dr. Janez Skela, največji strokovnjak na področju didaktike angleškega jezika v Sloveniji.

Učbenik Touchstone 6 new vsebuje 5 učnih enot s temami, ki jih potrebujejo učenci na tej stopnji za sporazumevanje v angleškem jeziku. Teme: First contacts; Home sweet home; In and out of school; Having fun with friends; Mirror, mirror, on the wall…; se ujemajo s predpisanimi temami v učnem načrtu za angleščino in izhajajo iz učenčevega sveta. Vsaka izmed enot ima pregledno strukturo, vse enote pa so med seboj smiselno povezane. Učbenik zaokroži dodatek, ki vsebuje teme za skupinsko delo, angleščino v razredu, besedila pesmic in povzetek po lekcijah. Na koncu vsake lekcije je Check Back s katerim učenci preverijo oz. se spomnijo kaj so se v posamezni lekciji naučili.

Touchstone 6 new uspešno popelje učenca na dolgo pot učenja angleščine. Za popotnico mu nudi zanimiva besedila in aktivnosti, razmišlja o samem sebi in o drugih, ter željo po nadaljnjem odkrivanju drugače govorečega sveta.

Učbenik Touchstone 6 new je usklajen z novim učnim načrtom za angleški jezik in ga je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, številka 613/1/2020/12.

Učbeniški komplet poleg učbenika in delovnega zvezka dopolnjujejo še številna druga gradiva. Učbeniški komplet sestavljajo: učbenik, delovni zvezek, priročnik za učitelje (delno v tiskani izdaji, delno na spletni strani), Rainbow, slovarček, zvočni posnetki (na voljo na zgoščenki ter na spletni strani), spletna podpora in dodatne interaktivne vaje.

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice

Potrebujete več informacij? Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali nam pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si.