Učbeniški komplet Touchstone 6
 • usklajen s slovenskim učnim načrtom
 • vsebuje slovenska navodila
 • ponuja vaje za razvijanje vseh štirih spretnosti jezika: poslušanje, govorjenje, branje, pisanje
 • razlaga slovnice v slovenskem jeziku
 • dodaten poudarek na širjenju besedišča in razumevanje slovnice
 • primerni avdio posnetki z rojenimi govorci
 • sistematično usvajanje slovnice
 • zanimive teme za šestošolce
 • širok nabor metod za usvajanje snovi
 • medpredmetne povezave
 • kulturno osveščanje
 • bogata podpora učitelju (rešitve, e-učbenik, dodatne vaje na spletu, rešitve,…)
 • mnogo dodatnih vaj na spletu, ki jih učitelj uporabi kot učni list

Učbenik Touchstone 6 je plod slovenskega znanja in izkušenj. Glavni avtor dr. Janez Skela, je največji strokovnjak na področju didaktike angleškega jezika v Sloveniji.

Učbenik Touchstone 6 vsebuje 5 učnih enot s temami, ki jih potrebujejo učenci na tej stopnji za sporazumevanje v angleškem jeziku.

Teme: First contacts; Life att home; Time; Doing things with friends; Mirror, mirror, on the wall…; se ujemajo s predpisanimi temami v učnem načrtu za angleščino in izhajajo iz učenčevega sveta. Vsaka izmed enot ima pregledno strukturo, vse enote pa so med seboj smiselno povezane. Učbenik zaokroži dodatek, ki vsebuje teme za skupinsko delo, angleščino v razredu, besedila pesmic in povzetek po lekcijah. Na koncu vsake lekcije je Check Back s katerim učenci preverijo oz. se spomnijo kaj so se v posamezni lekciji naučili. V letu 2017 je avtor dr. Janez Skela pripravil še sklop nalog po posameznih lekcijah za pisno sporočanje Writing section, ki je brezplačno na razpolago na tej internetni strani pri gradivih za učitelje.

Učbenik Touchstone 6 uspešno popelje učenca na dolgo pot učenja angleščine. Za popotnico mu nudi zanimiva besedila in aktivnosti, razmišlja o samem sebi in o drugih, ter željo po nadaljnjem odkrivanju drugače govorečega sveta.

Učbenik Touchstone 6 je usklajen z novim učnim načrtom za angleški jezik in ga je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, številka 613-3/2017.

Učbeniški komplet poleg učbenika in delovnega zvezka dopolnjujejo še številna gradiva - zvočni posnetki na zgoščenki in daljša besedila tudi brezplačno na internetu; dodatne vaje mag. Janje Čolič, gradiva za učitelje g. Simone Napast…

Naročite se na e-novice! Obvestili vas bomo o dogodkih in spremembah na internetni strani e-gradiva.com.

Prijava na novice

Potrebujete več informacij? Pokličite na telefonsko številko 02 234 81 02 ali nam pišite na zaloznistvo@zalozba-obzorja.si.