Založba obzorja d.d. Maribor

Partizanska cesta 5, 2000 Maribor

www.zalozba-obzorja.si, info@zalozba-obzorja.si

tel. 02 234 81 02, faks 02 234 81 35

Polje z besedilom: Uporaba e-učbenika

Touchstone 6

Angleški jezik za 6. razred osnovne šole

©Založba Obzorja d.d.

 

Avtorji:

dr. Janez Skela

Alenka Gvardjančič

Dunja Marguč

 

Strokovni recenzentki e-izdaje:

dr. Mateja Dagarin Fojkar

Janja Čolič

Oblikovanje in oprema:

Andrejka Čufer-tiskana izdaja

Izdelava vaj za e-učbenik:

David Horvat

Priprava e-izdaje:

Uredništvo Založbe Obzorja

Ilustracije:

Andrejka Čufer, Ljubo Jančič, Leonard Rubins, Strip na str.21: Drago Senica

 

USB ključek

Naklada 100 komadov

Zaobljeni pravokotnik: Vse o učbeniškem kompletu
 Touchstone 6
Zaobljeni pravokotnik: Vaje, rešitve in materiali na internetu
Polje z besedilom: Učitelji, naročite si ogledne izvode!
Želite podrobnejšo predstavitev učbeniškega kompleta?

Pokličite 02 234 81 02, pišite na 
petra@zalozba-obzorja.si

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Univerzitetna knjižnica Maribor 

811.111(075.2)(075.8) 

SKELA, Janez 
        Touchstone 6 [Elektronski vir] : angleški jezik za 6. razred osnovne šole. Učbenik / Janez Skela, Alenka Gvardjančič, Dunja Marguč ; [ilustracije Andrejka Čufer, Ljubo Jančič, Leonard Rubins]. - Maribor : Obzorja, 2016 

100 izv. 

ISBN 978-961-230-497-3 
1. Gvardjančič, Alenka 2. Marguč, Dunja 
COBISS.SI-ID 
87899137 

Zaobljeni pravokotnik: Forum za učitelje
Zaobljeni pravokotnik:  UNIT 4
Delovni zvezek
Zaobljeni pravokotnik:  UNIT 5
Delovni zvezek