You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dragi učenci, spoštovani učitelji, dobrodošli!

V naši spletni učilnici smo zbrali vsa e-gradiva in dodatne materiale za izobraževanje po naših učbeniških kompletih.

(angleščina, nemščina, slovenščina)

E-gradiva.com je namenjena učencem in učiteljem osnovnih ter srednjih šol, kjer bodo zbrane dodatne naloge za utrjevanje snovi, delovni načrti, slovarji, ….

Za dostop do gradiv se je potrebno registrirati.

Naši učbeniški kompleti:

ANGLEŠČINA V 1.VIO
Are you ready1?

Učbeniški komplet za zgodnje učenje angleščine v prvem triletju osnovne šole.

Učni kompleti sestavljajo: delovne zvezke za otroke, didaktični kovček in mape z bogato ponudbo slikovnega gradiva in učnih pripomočkov, zvočni zgoščenki, priročnik za učitelje, priročnik za učitelje.

NEMŠČINA v 1. VIO
MINI DEUTSCH MIT NELLI

Učbeniški komplet za zgodnje učenje nemščine v prvem triletju osnovne šole.

Sestavni deli kompleta so: delovni zvezek za učence, priročnik za učitelja, mapa z dodatnimi gradivi za učitelja, lutka Nelli.

ANGLEŠČINA V 2. VIO
MY SAILS 1

Učbeniški komplet za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole.

MY SAILS 1 NEW predstavlja po večletnih uspešnih izkušnjah posodobljen začetni program za mlajše učence, ki se učijo angleščine v osnovni šoli. Primeren je tako za popolne začetnike kakor tudi za otroke, ki so se angleščine že učili.

2.VIO – TOUCHSTONE6 NEW

Učbeniški komplet je namenjen za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole.

Učbeniški komplet odslikava sodobne tokove na področju učenja, bogat nabor živahnega, slikovno gradiva, preplet sodobnih tem, všečni nosilni liki, sistematična, temeljita in jasna obravnava vseh slovničnih struktur, jezikovnih funkcij in besedišča, močan poudarek na besedišču. (Remember Box, Grammar Time-Out, Reading for fun, Miles of Smiles, Fun-tastic, English Slovenian, Translator, Functions Summary, Pronunciation Practice, Check Back, Crossing Cultures, Extra Reading)

NEMŠČINA – kot DRUGI TUJ JEZIK
BUNTE WELT

Učbeniški komplet Bunte Welt 1, 2 in 3 za pouk nemščine v drugem triletju kot drugi tuji jezik. Bunte Welt je v besednem delu raznolik, omogoča nadgradnjo in spodbuja intelektualno rast učenca ter po dolžini in obsegu ustreza četrtošolcem in tudi učnem načrtu.

NEMŠČINA – kot PRVI TUJ JEZIK
ICH UND DEUTSCH 1, 2, 3

Učbeniški komplet Ich und Deutsch 1, 2 IN 3 neu za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole, kot prvi tuji jezik ob upoštevanju vsebin in smernic veljavnega učnega načrta.

NEMŠČINA – kot DRUGI TUJ JEZIK
SPRICHST DU DEUTSCH?

Učbeniški komplet za pouk nemščine v 7. razredu osnovne šole, kot drugi tuji jezik.
Učbenik vsebuje v ustreznem razmerju raznolika besedila. Učni sklopi so skladni z učnim načrtom.

SLOVENŠČINA V GIMNAZIJI IN POKLICNIH ŠOLAH
SVET KNJIŽEVNOSTI
KNJIŽEVNOST SKOZI ČAS

Ob posodobitvi učnega načrta slovenščine za gimnazije je nastalo posodobljeno berilo in hkrati učbenik Sveti književnosti 1, 2 in 3. Posodobljen učbenik sledi razvijanju splošnih kompetenc / zmožnosti pouka slovenščine.

Učbenik z berilom Književnost skozi čas v 1, 2, 3, in 4. letniku je namenjen štiriletnemu srednjemu strokovnemu izobraževanju.