You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dragi učenci, spoštovani učitelji, dobrodošli!

V naši spletni učilnici smo zbrali vsa e-gradiva in dodatne materiale za izobraževanje po naših učbeniških kompletih.

(angleščina, nemščina, slovenščina)

E-gradiva.com je namenjena učencem in učiteljem osnovnih ter srednjih šol, kjer bodo zbrane dodatne naloge za utrjevanje snovi, delovni načrti, slovarji, ….

Za dostop do gradiv se je potrebno registrirati.

Naši učbeniški kompleti:

ANGLEŠČINA V 1.VIO
ARE YOU READY? 1, 2, 3 in MY FAIRYLAND 1, 2, 3

Učbeniški komplet za zgodnje učenje angleščine v prvem triletju osnovne šole.

Komplet vsebuje: prenovljen delovni zvezek ARE YOUR READY? in i-učbenik za učence, dodatne materiale in e-priročnik za učitelje, vse pa je kompatibilno s programom MY FAIRYLAND - didaktičnim kovčkom, mapami z bogato ponudbo slikovnega gradiva in učnih pripomočkov, zvočnimi zgoščenkami, tiskanim priročnikom za učitelje.

NEMŠČINA v 1. VIO
MINI DEUTSCH MIT NELLI 1, 2, 3

Učbeniški komplet za zgodnje učenje nemščine v prvem triletju osnovne šole.

Komplet vsebuje: delovni zvezek za učence povezan z i-delovnim zvezkom, priročnik za učitelje, mapo z dodatnimi gradivi za učitelje in brezplačne dodatne materiale na e-gradiva.

ANGLEŠČINA V 2. VIO
MY SAILS 1

Učbeniški komplet za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole.

MY SAILS 1 NEW predstavlja po večletnih uspešnih izkušnjah posodobljen začetni program za mlajše učence, ki se učijo angleščine v osnovni šoli. Primeren je tako za popolne začetnike kakor tudi za otroke, ki so se angleščine že učili.
Komplet vsebuje: delovni zvezek, učbenik, priročnik za učitelje s CD-jem, zvočni zgoščenki, iBook.

2.VIO – TOUCHSTONE 4, 5, 6

Učbeniški komplet je namenjen za pouk angleščine v drugem triletju osnovne šole.

Posamezni učbeniški komplet vsebuje: delovni zvezek, učbenik z i-učbenikom, e-priročnik za učitelje … ter odslikava sodobne tokove na področju učenja tujega jezika. Vsebuje bogat nabor slikovnega gradiva, preplet sodobnih tem, všečnih nosilnih likov, sistematično, temeljito in jasno obravnavo vseh slovničnih struktur, jezikovnih funkcij in besedišča.
Učbeniški komplet za 5. razred je v pripravi za šolsko leto 2023/2024.

NEMŠČINA – kot DRUGI TUJ JEZIK
BUNTE WELT

Učbeniški komplet za pouk nemščine kot drugega tujega jezika v drugem triletju osnovne šole. .
Bunte Welt je v besednem delu raznolik, omogoča nadgradnjo in spodbuja intelektualno rast učenca ter po dolžini in obsegu ustreza četrtošolcem in tudi učnem načrtu.

NEMŠČINA – kot PRVI TUJ JEZIK
ICH UND DEUTSCH 1, 2, 3, 4

Učbeniški komplet za pouk nemščine kot prvega tujega jezika v osnovni šoli.
Komplet vsebuje: delovni zvezek, učbenik z i-učbenikom, dodatna gradiva na spletu za učitelje, zvočno zgoščenko...
Učbeniški komplet ICH UND DEUTSCH 5 je v pripravi za šolsko leto 2023/2024.

NEMŠČINA – kot DRUGI TUJ JEZIK
SPRICHST DU DEUTSCH? 1, 2

Učbeniški komplet za pouk nemščine kot drugega tujega jezika v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole..
UUčni sklopi so skladni z učnim načrtom, teme primerne za najstnike. Odlikuje ga sodoben pristop k učenju in nudi učitelju v razredu številne možnosti, vezane na predznanje učencev. (Pričakovano predhodno učenje vsaj 140 ur).
Komplet vsebuje: delovni zvezek, učbenik, zvočne posnetke in dodatne materiale na spletu.

SLOVENŠČINA V GIMNAZIJI IN POKLICNIH ŠOLAH
SVET KNJIŽEVNOSTI
KNJIŽEVNOST SKOZI ČAS

Ob posodobitvi učnega načrta slovenščine za gimnazije je nastalo posodobljeno berilo in hkrati učbenik Svet književnosti 1, 2 in 3. Posodobljen učbenik sledi razvijanju splošnih kompetenc / zmožnosti pouka slovenščine.

Učbenik z berilom Književnost skozi čas v 1, 2, 3, in 4. letniku je namenjen štiriletnemu srednjemu strokovnemu izobraževanju. Komplet dopolnjuje učbenik Književnost v temah.