You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

O nas

znak-zo-col

Založba Obzorja d.d.
Partizanska cesta 5
2000 MARIBOR

tel.:  +386 2 23 48 102
fax.: + 386 2 23 48 135

Naziv: ZALOŽBA OBZORJA DRUŽBA ZA ZALOŽNIŠTVO, TRGOVINO IN STORITVE d.d.
Skrajšana firma: Založba Obzorja d.d.
Naslov: Partizanska cesta 005, 2000 Maribor

e-mail: info@zalozba-obzorja.si
Naročila: zaloznistvo@zalozba-obzorja.si

Identifikacijska številka za DDV: SI43377432
Matična številka: 5048532
Standardna klasifikacija dejavnosti: 58.110
Registrirana pri Okrožnem sodišču Maribor, reg. št. vl. 1/00562/00
Srg 2004/01589
Osnovni kapital: 785.782,84 €

Direktorica: Nevenka Richter Peče, univ. dipl. ing. gr.
Pred. nadz. sveta: Martin Richter

Transakcijski račun:
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
04515-0001183714
IBAN: SI56045150001183714
SWIFT coda: KBMASI2X