i-DELOVNI ZVEZEK
MINI DEUTSCH MIT NELLI 1


i-Delovni zvezek za zgodnje učenje nemškega jezika

©Založba Obzorja d.d.


Avtorica

Stanka Emeršič

Priprava e-izdaje

Uredništvo Založbe Obzorja, Katarina Richter

Objava na spletu in zaščita

Uredništvo Založbe Obzorja

Za založbo

Nevenka Richter Peče

Prva objava: 2022

Dostopno na:  http://e-gradiva.com/wp/ucbeniki/NELLI1/


Navodila za uporabo i-DELOVNEGA ZVEZKA


Sledite nam:

zalozba-obzorja.si     Založba Obzorja d.d. ©